KreutzogRosenfell forfattere til bogen Forbindelsen og udviklere af metoden Hesteassisteret Gruppecoaching

Bogen Forbindelsen er udkommet i en dansk og engelsk udgave. På engelsk hedder den The Connection.

Bogen Forbindelsen er baseret på research af nationale og internationale behandlere, der fortæller om oplevelser og erfaringer med forbindelsen mellem barn og forældre, dyr og ejer. Det vi kalder forbindelsen, er uforløste følelser hos forældre eller dyrets ejer, som kan spejle sig hos barnet eller hos dyret.

Vi har i forbindelse med research til bogen udviklet en metode til at afdække deltagerens potentiale og udløse energi. Det kalder vi Hesteassisteret Gruppecoaching.