En spændende og ny vej til at finde frem til uforløst energi og til at få den enkles potentiale frem i lyset

Hesteassisteret gruppecoaching

I en hesteassisteret gruppecoaching hjælper hestene med at skabe billeder og få bevidstgjort den pågældende udfordring. Ubalancer kan somme tider opstå uden at de pågældende er bevidste om det og man kan påtage sig bestemte roller uden at være klar over det. Det kan f.eks. være på jobbet, i familien, blandt venner eller i ens omgivelser. Hesteassisteret gruppecoaching har til formål at hjælpe med at genoprette balance.

Hestenes evne for sensitivitet er højere udviklet end vores. Dette gør, at de kan hjælpe os med at gå ind i os selv og mærke vores krop. Ofte lever vi meget oppe i hovedet og mærker derfor ikke, hvad der sker nede i vores krop, og hvad den evt. prøver at fortælle os.

Ifølge den tyske medicinprofessor Joachim Bauer, der forsker i neuro- og molekylærbiolog, er noget af det nyeste inden for hjerneforskning et studie af de hjerneceller, der på dansk har fået navnet spejlneuroner. Spejlneuroner er hjerneceller som kopierer eller afspejler de virkninger, som foregår i omkring et levende individ. Spejlningsforløbet sker simultant, uvilkårligt og uden, at der på nogen måde bliver tænkt over det. En iagttagelse udløser altså en slags indre simulation i et menneske. Når denne spejling sker, skabes der empati hos et menneske.

De roller og mønstre - bevidste eller ubevidste - som vi bærer på påvirker også vores ageren i familien, på jobbet, blandt venner og i vores omgivelser generelt. Kan vi få fokus på disse mønstre, bliver vi i stand til at udvikle os positivt. Med baggrund i denne forskning og viden, har vi udviklet en metode, hvor vi bruger heste som guide til at kunne vise spejlneuroner som tydelige billeder. Heste har nemlig en stor naturlig empati til at opfatte hvad en person føler på et ofte ubevist plan.